Besøksadresse

Gauldal skole- og kultursenter
Basmoen 7
7290 Støren

Åpningstider

 

Telefon