Teoriprøven

Skal du ta førerkort for Moped,Traktor,Minibuss,Bil eller MC må du gjennomføre en teoretisk prøve ved trafikkstasjonen. Denne prøven må være bestått før vi kan bestille førerprøve til deg. Etter bestått prøve er denne gyldig i 3 år. Det vil si at du må bestå den praktiske prøven innen 3 år etter at teoriprøven er bestått, ellers må du da teoriprøven på nytt.

Det er også mulig å gjennomføre teoriprøven muntlig. har du spørsmål om dette, ring oss, eller spør trafikklæreren din!

Skal du ta teorien for moped må du være fylt 16. All obligatorisk opplæring må også være gjennomført på trafikkskolen. For Bil ,Traktor og Lett MC kan teoriprøven tas 6mdn før du fyller 18/16 år. Før teoriprøven må du også levere en søknad om førerkort med egenerklæring om helse.

For mer info om teoriprøven se:

http://www.vegvesen.no/Forerkort/Foreropplaering/Teoriprove+og+oppkjoring/Teoriprove

Søknad om førerkort

Søknadsskjema leveres digitalt. Du finner dette på   www.vegvesen.no    under MIN SIDE. For innlogging trenger du Bank ID eller Min ID.

 Søknaden må være levert og godkjent på trafikkstasjonen før du skal ta teorien. Om du ikke har førerkort fra før kan dette ta 2-3 uker. Du kan sjekke status for søknaden på MIN SIDE.

 

Lærebøker
Kjøreskolen bruker læremidler fra  atl.no .

På trafikkskolen har vi alltid lærebøker tilgjengelig for salg i alle førerkortklassene vi tillbyr.