Taushetsplikt
Alle ansatte ved trafikkskolen har taushetsplikt. Har du behov for samtale, ta gjerne kontakt med oss.

Sperrefrist
Politiet kan sette sperrefrist for å få førerkort. Dette kan for eksempel skje dersom en person er ilagt straff eller er domfelt for beruselse eller har kjørt motorvogn uten gyldig førerkort. Politiet kan også fastsette sperrefrist hvis en person har begått andre straffbare handlinger.

En person som har sperrefrist har ikke lov til å øvelseskjøre. Er du usikker på om du har sperrefrist, bør du kontakte politiet snarest.

Elevens ansvar
Eleven skal ha med seg bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs samt legitimasjon under all øvelseskjøring, både privat og ved trafikkskolen. Elev som har førerkort for en annen førerkortklasse, trenger ikke bevis for trafikalt grunnkurs, men må alltid ha med seg sitt førerkort.
Ved eventuell kontroll, og det mangler førerkort/bevis/legitimasjon, kan kjøretimen bli avbrutt. Timen må allikevel betales i sin helhet. Elev som åpenbart ikke er skikket til å gjennomføre bestilt time på grunn av helse, rus eller lignende vil bli avist ved oppmøte.

Foreldre/foresatte
For elever som ikke er myndig må foreldre/foresatte bekrefte at de godkjenner at han/hun starter trafikkopplæringen og at de/dere tar ansvar for betalingen av opplæringen inntil han/hun er myndig/fyller 18 år. Skjema for bekreftelse får du/dere hos trafikkskolen/trafikklærer

Påkledning
Kle deg fornuftig i lette og ledige klær. Husk at bilen er godt oppvarmet, så yttertøy er unødvendig. Tynne skosåler øker følelsen med pedalene. Påkledning for MC tar vi opp med deg senere. Møt uthvilt og avstresset til kjøretimene. Sørg også for å være godt forberedt. Læreren gir deg vanligvis lekse. Dette kan spare deg tid i lærevogna.

Betaling
Betaling skjer fortrinnsvis via nettbank. Senest 3 dager etter kjøretimen. Eget kontonr samt kid.nr blir gitt eleven ved første kjøretime. Kontant og betalingsterminal kan også benyttes. Ved kreditt eller faktura beregnes et gebyr på kr 50,-.

Innbetalte midler som blir til gode, tilbakeføres til eleven.

All opplæring må være betalt innen 5 dager før praktisk førerprøve skal finne sted. Ved manglende betaling kan praktisk førerprøve til avlyst.

Avbestilling
Avtalt kjøretime må avbestilles senest kl 12.00 siste virkedag før avtalt kjøretime. Er det obligatoriske timer som skal avbestilles er fristen tre virkedager dager før.

Ikke avbestilt time til rett tid må vi kreve betaling for da vi ikke har mulighet for å få besatt timen med en annen elev på så kort varsel.

Dersom du er forhindret fra å møte til avtalt tid pga sykdom eller lignende, kan du ta med legeattest som dokumentasjon på at du er forhindret til å møte. Da slipper du gebyr for "ikke møtt".