Siden 1985 har vi hjulpet elever i området til førerkort. Vi er en stabil og trygg trafikkskole med ansatte som trives i jobben. Vi tilpasser opplæringen til den enkeltes behov. Vi driver ikke med lokketilbud, vi binder deg ikke til avtaler du ikke kan komme ut av. Vi gir deg den opplæringen du behøver og ønsker å være en positiv bidragsyter i ditt liv og for samfunnet vi lever i.

 

 

Alle